• Iedere veteraan verdient een eervolle uitvaart

    Nederlandse vlag bij Uitvaart. Veteranenloket

Veteranenloket voor bijzondere uitvaarten

De Nederlandse veteranen hebben na hun diensttijd recht op de zorg en dienstverlening van het veteranenloket. Dit is een onderdeel van het veteraneninstituut. Wanneer een veteraan komt te overlijden dan kunnen de nabestaande ervoor kiezen om de overledene met een beperkte militaire eer te begraven of cremeren.

Onder deze militaire eer valt bijvoorbeeld de erehaag, het saluutschot, de militaire groet en tevens het aanbieden van de onderscheidingen op een speciaal kussen. Het bedekken van de kist, volgens protocol, onder de Nederlandse vlag is ook een duidelijk voorbeeld. Bij Van Nature Uitvaartzorg kunt u voor de toepassing van veteranenprotocol kiezen. Uiteraard zijn alle onderdelen van de uitvaart zelf aan te passen. Dit is ook afhankelijk van het van het onderdeel van de krijgsmacht waar de overledene heeft gediend.

De Nederlandse vlag dient op de juiste manier te worden gevouwen in een driehoek. De medailles komen tijdens de uitvaart op een speciaal kussen.

protocol vlag gevouwen veteranenuitvaart. Veteranenloket

Samenwerking en protocol bij de uitvaart

Het juist opstellen van het protocol en de samenwerking met vertegenwoordigers van de verschillende instanties vereist duidelijkheid en professionele kennis. Het Team Bijzondere Uitvaarten van Van Nature Uitvaartzorg verzekert u van een uitvaart waarbij alles is geregeld zoals u dit bij een bijzondere uitvaart mag verwachten.

Hier ziet u de Nederlandse vlag, verzwaard met loodveter over de kist. Daarop het kussen met de medailles en erboven de pet of baret.

Vlag over kist tijdens veterandenuitvaart

Bijzondere uitvaarten

Van Nature Uitvaartzorg is bekend met bijzondere uitvaarten. Er is sprake van een bijzondere uitvaart wanneer er bijvoorbeeld veel media aandacht rondom een overlijden is. Dit speelt ook de begrafenis van een veteraan, of diens crematie.

Het gaat er hierbij niet zozeer om dat iemand meer bijzonder is dan een ander. Echter, sommige uitvaarten vragen wel extra voorbereiding en een duidelijk protocol. Juist in die situaties is het belangrijk dat een team van professionals samenwerkt om de uitvaart vlekkeloos én persoonlijk te laten verlopen. Een juiste uitvoering van de persoonlijke wensen van de overledene, de wensen van de nabestaanden en de regionale gebruiken zijn hierbij erg belangrijk.

Het is niet het protocol zelf, maar de toepassing ervan, dát maakt het verschil

Van Nature beeldmerk